Free Web Hosting
                       

" ยินดีต้อนรับสู่เว็บองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทร.039-364214"


เครือข่ายท้องถิ่นจันทบุรี


 แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ใน
     ราชการ

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
 ตัวอย่างคำขอจดทะเบียน
      สิทธิและนิติกรรม

แบบฟอร์มการร้องทุกข์


   :ทดสอบความเร็ว Internet:
   
ตรวจสอบความเร็ว
อินเตอร์เน็ต
   องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง


 ค้นหาแผนที่ Online
 รายงานภาพสดสภาพการจราจรในเขต
     กรุงเทพฯ Real Time

 บริการยื่นแบบและชำระภาษี
     ผ่านอินเทอร์เน็ต

 ตรวจสอบรายการบุคคลที่มีชื่อ
     อยู่ทะเบียน

 ตรวจสอบประวัติสมรส หย่า ชื่อ
 ตรวจสอบทะเบียนชื่อ สกุล
    (ตรวจสอบเบื้องต้น)

 ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน
 ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์
 ผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล
  
   ประชาสัมพันธ์ล่าสุดของของอบต.  
   ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล..!!!! ...
   แจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งดำรงค์ตำแหน่งในสายงาน...
   แจ้งรายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ...
   แจ้งประกาศคณะดำเนินการสอบคัดเลือกเรื่อง กำหนด วัน สถานีที่สอบและระเบียบ ...
   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งดำรงค์ตำแหน่งในสายงาน...
เปิดศูนย์การเรียนรู้โดย.นายอำเภอสอยดาวประธาน..

   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ด้านสาธารณูปโรค ซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬา
   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ด้านการมีส่วนร่วม
   

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
                       
สอบราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. สายคลองกระทิงใต้บ้านคลองกระทา หมู่ที่ 2 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
ดูรายละเอียด :ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. สายข้างโรงเรียนบ้านตาเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
ดูรายละเอียด :ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. สายข้างข้างวัดเขาแก้วรัตนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
ดูรายละเอียด :ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

 

 
 
 
  

 
 
เครือข่ายท้องถิ่นจันทบุรี


Last Update :: 29 June, 2010 ate
องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุร
ผู้ดูแลเวบไซด์:chatchawal tel. 0845131065
Power edit by kratingtong